Mogen wij gegevens/documenten geven aan de Heemkundekring?

Dat hangt er vanaf. Als het niet gaat om persoonsgegevens, dan kunnen deze uiteraard gedeeld worden met de Heemkundekring. De AVG gaat namelijk alleen maar over persoonsgegevens en als de stukken geen persoonsgegevens bevatten, dan is de AVG niet van toepassing. Daarnaast: als het gaat om documenten van overleden personen , dan is de AVG evenmin van toepassing en kunnen deze dus ook worden gedeeld. In de praktijk zal het alleen lastig zijn om te achterhalen of de betreffende personen wel/niet (meer) in leven zijn. Als het wel over persoonsgegevens van levende personen gaat (en dat zijn meestal juist de stukken die interessant zijn voor de Heemkundekringen), dan is de AVG wel van toepassing. Voor het overdragen van de documenten aan de Heemkundekring is dan dus een grondslag nodig. De grondslagen die hierbij in het oog springen zijn 1) toestemming, 2) algemeen belang en 3) gerechtvaardigd belang.

In dit geval lijkt het praktisch niet haalbaar om aan alle personen 1) toestemming te vragen, maar theoretisch gezien kun je deze grondslag wel gebruiken. Dan zou eventueel een beroep op 2) het algemeen belang uitkomst kunnen bieden. Echter, de AVG vereist dat het algemeen belang waarvoor je de gegevens verwerkt moet zijn te herleiden naar een wet. Met andere woorden: er zou een wet moeten zijn die stelt dat er een algemeen belang behartigd wordt wanneer bepaalde organisaties – zoals Heemkundekringen – gegevens verwerken met het doel om historisch en cultureel erfgoed in stand te houden. Er is niet zo een dergelijke wet en er kan dus ook geen beroep worden gedaan op het algemeen belang als rechtsgrond. Vervolgens zou men kunnen nagaan of er sprake is van 3) een gerechtvaardigd belang. In dat geval zou het belang van de school om de gegevens te verstrekken aan de Heemkundekring zwaarder moeten wegen dan het belang van de betrokkenen op privacy. In dat geval zou op basis van deze voorwaarden een afweging moeten worden gemaakt. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat wij het niet aannemelijk achten dat een dergelijk beroep zal slagen.

Kortom, er is in de basis geen grondslag om persoonsgegevens te delen met Heemkundekringen. Daarom raden wij aan deze persoonsgegevens niet te delen.