Overzicht technische en organisatorische maatregelen (informatiebeveiligingsbeleid)

In verband met het toenemende belang van informatiebeveiliging hebben hieronder een aantal wij specifieke controls opgenomen. Deze zijn uitgesplitst in de belangrijkste en overige controls. Dit overzicht dient als input voor het informatiebeveiligingsbeleid.