Scholen moeten voor 1 december toestemming geven voor uitwisseling eindtoetsgegevens

Scholen moeten voor 1 december toestemming geven voor het automatisch uitwisselen van gegevens over hun eindtoetsdeelnemers en hun resultaten vanuit hun leerlingadministratiesysteem. Tot op heden moesten scholen de eindtoetsgegevens uit hun leerlingenadministratiesysteem zelf aanleveren. Een toestemming voor een automatische uitwisseling tussen het leerlingenadministratiesysteem en de toetsleverancier scheelt tijd en is veiliger.

Elk jaar maken de leerlingen van groep 8 in het PO een eindtoets van één van de toetsleveranciers. Tot vorig schooljaar werd hiervoor een proces gebruikt waarbij bestanden volgens de zogeheten UWLR (UitWisseling Leerlinggevens & Resultaten) berichtstructuur gedownload en weer geüpload moesten worden. Om dit proces qua beveiliging te verbeteren gaat vanaf schooljaar 2020-2021 de uitwisseling geheel digitaal. Het gaat om de uitwisseling van gegevens tussen het leerlingadministratiesysteem en het toetssysteem van de toetsleverancier. Zowel de aanlevering van de deelnemers aan de eindtoets als het terugkoppelen van de resultaten wordt gedigitaliseerd. Deze digitale communicatie wordt ook wel machine-to-machine uitwisseling genoemd, afgekort m2m. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Onderwijs serviceregister (OSR).

Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 december kunnen scholen zich aanmelden bij een toetsleverancier. Aansluitend kunnen ze de leerlingen die de eindtoets gaan meken vanuit hun leerlingadministratiesysteem uitwisselen met het toetssysteem.

Om dat te kunnen doen moeten scholen vóór 1 december 2020 in het Onderwijs Serviceregister hun leerlingadministratiesysteem mandateren voor de dienst “Logistiek Proces Eindtoets PO”. De toetsleverancier moet namelijk controleren of een leerlingadministratiesysteem het mandaat heeft om de leerlingengegevens van een bepaalde school te mogen versturen. Zo wordt voorkomen dat leerlinggegevens per ongeluk bij de verkeerde toetsleverancier worden afgeleverd.

Het is niet voor het eerst dat scholen het Onderwijs Serviceregister moeten mandateren, dat moest afgelopen schooljaar ook voor de diensten BRON PO en Verzuim.

Kortom: neem contact op met jouw OSR-beheerder om te kijken welke stappen er nodig zijn om een mandaat voor Logistiek Proces Eindtoets PO te registreren.

Bron: PO-raad