Servicedocument FG-dienstverlening Lumen Group

In het Servicedocument hebben wij onze FG-dienstverlening nog eens kort weergegeven. In het document staat een opsomming van de FG diensten die Lumen Group binnen het abonnement heeft opgenomen. Daarnaast hebben wij in één oogopslag onze FG-aanpak en roadmap weergegeven. Aan de hand van deze beproefde aanpak, zullen wij de FG-functie voor uw organisatie vervullen en ondersteunen bij de implementatie en naleving van de AVG. Verder hebben wij kort aangegeven wat er binnen onze Lumen Toolbox valt. Hier zitten verschillende tools, zoals passende en beproefde AVG templates, AVG Zelftoets en de AVG Kennisbank. Tot slot hebben wij voor de duidelijkheid opgenomen welke diensten wél en niet onder het FG abonnement vallen.