Waar haal ik de informatie voor het register van verwerkingsactiviteiten vandaan?

Naast beschikbare kennis van individuen van specifieke afdelingen, kunt u zich ook afvragen wat al beschikbaar is aan schriftelijke informatie om uw inventarisatie in gang te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • overzichten van uitgevoerde data-inventarisaties;
  • overzichten die gegevensstromen in kaart brengen;
  • een lijst van systeemeigenaren;
  • een database met klantcontracten;
  • informatiebeveiligingsrapporten, auditrapportages, DPIA of Quick Scan PIA rapportages, enz.
  • een overzicht van gemelde gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens uit de periode van de vorige wet, de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
  • een bestaand beleid op bewaartermijnen.