Waarom heb ik (meestal) toestemming nodig als ik beeldmateriaal verwerk?

Een foto (of filmmateriaal) is in principe een bijzonder persoonsgegeven, want het kan iets zeggen over ras, godsdienst en/of gezondheid van de persoon in beeld. Daarom is voor het verwerken van beeldmateriaal bijna altijd (schriftelijk vastgelegde) toestemming noodzakelijk.

Een uitzondering is het gebruik van een pasfoto voor identificatie; hier is geen toestemming voor nodig. Dit valt onder de wettelijke identificatieplicht; de wet is leidend voor het gebruik van foto’s voor identificatiedoeleinden. Bijvoorbeeld een foto in het leerlingadministratiesysteem of op een schoolpas.

Meer informatie hierover op Kennisnet.

Een andere uitzondering is het maken van beeldmateriaal met leerlingen daarop ten behoeve van de training van docenten. In veel gevallen kan hier een beroep worden gedaan op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’. Neem hiervoor contact op met de FG.

Bron: Kennisnet (bewerkt).