Waarom is bewustwording over privacy en informatiebeveiliging belangrijk?

Als beleid is vastgesteld en de bijbehorende afspraken en procedures zijn opgenomen in een gedragscode, is het vervolgens belangrijk er voor te zorgen dat al die afspraken gaan leven, dat iedereen weet waar het over gaat en het belang van privacy inziet. Hiervoor kunnen regelmatig terugkerende bewustwordingscampagnes voor medewerkers georganiseerd worden.¬† Dat kunnen algemene scholingen zijn voor alle medewerkers, of specifieke trainingen voor groepen medewerkers die vaker met informatiebeveiliging en privacy te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst voor medewerkers van de administratie, zorgco√∂rdinatoren en conci√ęrges.

Het is dus van groot belang dat iedereen binnen de schoolorganisatie bewust, zorgvuldig en verantwoord met persoonsgegevens weet om te gaan.

Bron: Kennisnet (bewerkt)