Waarom is de AVG van belang? Ik heb toch niks te verbergen!

Dat je ‘niets te verbergen’ hebt, is inmiddels vrij onwaarschijnlijk. Iedereen heeft persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld ervaringen, filmpjes, foto’s, medische gegevens) die je niet met de hele wereld wilt delen. Toch staan deze vaak ergens op het internet. Misschien wel goed beveiligd en afgeschermd (zoals een elektronisch patiëntendossier), maar ze staan er wél.

Vaak weet je niet precies waar je gegevens zijn opgeslagen of met wie je gegevens gedeeld worden. Het blijft soms niet bij het commercieel verhandelen van jouw persoonsgegevens. Kwaadwillenden die bepaalde persoonsgegevens van jou bezitten, kunnen er voor zorgen dat je daar nog heel lang online of zelfs offline last van kunt hebben. Bijvoorbeeld als je gaat solliciteren of door (identiteits-)fraude. Dit geldt ook voor leerlingen en studenten die nog een lang leven voor zich hebben.

Er is dus veel te beschermen voor jou als persoon, voor leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders. Privacy is veel waard en het recht op een persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) is zelfs een grondrecht.

Het gaat er dus niet over dat je niks te verbergen hebt, maar over het feit dat privacy belangrijk is. Iedereen verdient een plek waar ze niet bekeken worden; een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar je kunt kiezen om bepaalde dingen wél en bepaalde dingen niét te laten zien. Dit geldt ook voor het internet. Sommige zaken wil je (bewust) delen met anderen, maar andere informatie wil je voor jezelf houden.

Dit is precies waarom de AVG sinds 2018 van kracht is. In de AVG staat beschreven hoe bedrijven, organisaties en overheden met persoonsgegevens moeten omgaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Waarom hebben ze de gegevens nodig?
  • Hoe slaan ze de gegevens op?
  • Met wie delen ze de gegevens?