Wanneer is een register van verwerkingsactiviteiten verplicht?

Ongeacht de grootte, zijn scholen – het bevoegd gezag – verplicht om een register van verwerkingen op te stellen. Er worden immers structureel grote hoeveelheden, en vaak ook bijzondere, persoonsgegevens verwerkt, ook bij kleine scholen.

Meer informatie via deĀ Autoriteit Persoonsgegevens