Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag?

Om deze grondslag te kunnen aanvoeren, zijn er nogal wat vereisten waar je aan moet voldoen. Het zal met name afhangen van de vraag of het belang van de school om de gegevens te verwerken groter is dan het privacybelang van de betreffende leerling(en) of medewerkers. Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de school? Er dient dus een zorgvuldige afweging plaats te vinden die moet aantonen dat de verwerking van de persoonsgegevens verwacht mag worden door de betrokkene(n) in het licht van specifieke omstandigheden. Bovendien moet je er voor zorgen dat je goed onderbouwt waarom je je op deze grondslag baseert (bij voorkeur in het verwerkingsregister bij de betreffende verwerking). De AVG vereist dat vanwege de verantwoordingsplicht die je hebt.

Overleg altijd met de FG als je een verwerking wilt gaan uitvoeren op basis van deze grondslag.