Wanneer mag je volgens de AVG persoonsgegevens verwerken (grondslagen)?

In de AVG is opgenomen dat je alleen persoonsgegevens mag verwerken als je daarvoor een zogenaamde wettelijke grondslag hebt.
De grondslagen zijn als volgt:

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens