Wat is de taak van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

De FG is een onafhankelijke deskundige op het gebied van gegevensbescherming die als taak heeft om een organisatie (of een aantal organisaties) te adviseren, informeren en om toezicht te houden op de naleving van de AVG. Ook is de FG het aanspreekpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. De vereisten en voorwaarden om een FG aan te stellen zijn wettelijk bepaald in de AVG en dus niet vrijblijvend.