Wat is een BIV-classificatie?

Het is belangrijk dat je weet welke gegevens jouw instelling verwerkt, wanneer deze beschikbaar moeten zijn en hoe het zit  met de integriteit en de vertrouwelijkheid van die gegevens. Dat gebeurt op het terrein van de informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging heeft te maken met drie aspecten: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Gegevens en/of systemen worden op deze drie aspecten geclassificeerd om het juiste niveau van beveiliging vast te kunnen stellen. Dit wordt een BIV-classificatie genoemd. Classificeren geeft antwoord op vragen als: Hoe vertrouwelijk is de informatie in mijn leerlingvolgsysteem? Hoe erg is het als de website een dag niet beschikbaar is?

Bron en meer informatie: Kennisnet