Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging van, verloren gaan van, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Let op: Het verschil tussen een beveiligingsincident en een datalek, zoals bedoeld in de AVG, is dat bij een incident mogelijk sprake is van het compromiteren van persoonsgegevens. Bij een datalek is dit een zekerheid.

Neem altijd contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@lumengroup.nl of 030 – 889 65 75 om een datalek te bespreken.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens en art. 4 (12) AVG