Wat is een dataregister c.q. verwerkingsregister?

Een register van verwerkingen, ook wel verwerkingsregister, verwerkingenregister of dataregister genoemd, is een verplichting uit de AVG die bepaalt dat álle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie inzichtelijk zijn om zodoende aan het verantwoordingsprincipe (artikel 5 lid 2 AVG) te voldoen. Het verwerkingsregister (of dataregister) draagt hieraan bij. Het geeft inzicht in waar, door wie, met wie persoonsgegevens worden gebruikt. Wát er moet worden opgenomen staat ook in de wet.  De vorm waarin een register is opgesteld kan zelf bepaald worden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan het register opvragen of inzien, bijvoorbeeld als er een datalek heeft plaatsgevonden. Ook de FG mag inzage in het register vragen.

Een veelgebruikt format bij scholen is door Kennisnet beschikbaar gesteld. Dit behoeft wel enige toelichting, die hier te vinden is.