Wat is een privacyconvenant 4.0?

Tussen vertegenwoordigers van schoolbesturen en leveranciers in het onderwijsdomein (uitgevers, distributeurs en leveranciers van o.a. leerlingadministratie- en volgsystemen) zijn er afspraken gemaakt over de omgang met gegevens van leerlingen. De verplichtingen en verantwoordelijkheden, zowel voor schoolbesturen als voor leveranciers, zijn vastgelegd in versie 4.0 van het zogenaamde “privacyconvenant”. Hiervoor is een template opgesteld voor een algemene verwerkersovereenkomst in het onderwijs. Deze kan ter inspiratie dienen.

Klik hier om naar de website van het Privacyconvenant te gaan.