Wat is inbegrepen in een FG-abonnement van Lumen Group?

  1. Aanstelling van Lumen Group als uw FG. Tevens melding en registratie hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedurende de looptijd van het abonnement.
  2. De FG ziet toe op naleving van de AVG door uw organisatie. Dit richt zich onder meer op: beleid, getroffen technische- en organisatorische maatregelen, monitoring, bewustmaking personeel en audits verband houdende met de bescherming van persoonsgegevens.
  3. FG-rapportage. Twee keer per jaar een onafhankelijke rapportage van de FG met eventuele bevindingen en aanbevelingen. Bespreking van de rapportage op locatie met hoogste management (inclusief jaarlijkse evaluatie van onze dienstverlening).
  4. Bereikbaarheid 24/7 voor melding datalekken en begeleiding bij vervolgstappen.
  5. Ter beschikking stelling van passende en beproefde AVG templates en AVG Zelftoets.
  6. Bereikbaarheid voor vragen en klachten door betrokkenen via e-mail (bv. ouders, leerlingen en personeel).
  7. Contactpersoon richting Autoriteit Persoonsgegevens indien afstemming of samenwerking nodig is met de toezichthouder.
  8. Begeleiding voorafgaand aan de uitvoering van een Privacy Impact Assessments (PIA) en toezicht op correcte (wettelijke) uitvoering hiervan.
  9. Per kwartaal een nieuwsbrief met laatste relevante ontwikkelingen rondom AVG (afkomstig uit wetgeving, toezichthouder, interpretaties) en informatie wat dit voor uw organisatie betekent.
  10. Bereikbaarheid voor de eigen privacy officer voor eenvoudige vragen die gerelateerd zijn aan de FG (toezichts)functie en de diensten binnen dit abonnement.