Wat moet de school regelen inzake bibliotheeklidmaatschap?

Het is belangrijk om na te gaan welke gegevens door wie worden gebruikt bij “Bibliotheek op school”. Soms regelt de school zelf alles, maar vaak wordt ook door de Bibliotheek met gegevens van de leerlingen gewerkt. Dan moet er een verwerkersovereenkomst afgesloten worden. Aan te raden is om het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen Privacy 3.0. hiervoor te gebruiken.

Als via “Bibliotheek op school” ook wordt aangeboden aan leerlingen om gratis lid te worden van de reguliere Bibliotheek, geldt hetzelfde. Er mag niet zomaar gebruik worden gemaakt van leerlinggegevens om dit aanbod te doen. Zoek eerst uit wie welke gegevens verwerkt en of daar een verwerkersovereenkomst voor nodig is. Maak vervolgens gebruik van het voorbeeld-toestemmingsformulier in de toolkit van “Bibliotheek op school” om de ouders toestemming te vragen voor het gebruik van de leerlinggegevens om het gratis lidmaatschap aan te bieden.

Meer informatie hierover op Factsheet Bibliotheek op School.