Wat moet er in een privacyverklaring staan?

De AVG bepaalt dat in een privacyverklaring in ieder geval de volgende informatie staat:

 • De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (meestal het schoolbestuur);
 • De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) ;
 • De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking, en als je een beroep doet op een gerechtvaardigd belang: op welk belang je je beroept;
 • De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens;.
 • Of je van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie en op welke juridische grond;
 • De bewaartermijn van de gegevens;
 • De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering;
 • Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken;
 • Of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt;
 • Of je gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe je  besluiten neemt;
 • Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;
 • Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (bewerkt)