Wat moet er in het privacybeleid staan?

Privacybeleid is de basis waarop processen, richtlijnen en procedures rondom de verwerking van persoonsgegevens en de communicatie erover zijn uitgewerkt en vastgelegd. Het bevat de achtergrond, visie, principes, checks, bevoegdheden e.d. rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Kennisnet heeft een aan de AVG aangepast voorbeeld van een beleidsplan beschikbaar gesteld.