Wat moet er in het register van verwerkingsactiviteiten staan?

Per verwerkingsactiviteit moet de verantwoordelijke (onderwijsinstelling) het volgende registreren:

  • de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke, eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de Functionaris Gegevensbescherming (de FG);
  • de doeleinden voor gegevensverwerking;
  • een beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonsgegevens;
  • de (voorgenomen) categorieën ontvangers;
  • een vermelding van een verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
  • de (voorgenomen) bewaartermijnen en
  • een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen..

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (bewerkt)