Wat moet ik doen bij een datalek of een beveiligingsincident?

Verzamel altijd direct alle precieze feiten om te kunnen inschatten wat er aan de hand is. Wanneer er een datalek of beveiligingsincident is, neem dan zo snel mogelijk contact op met Lumen Group. Dit kan via de e-mail: fg@lumengroup.nl of telefonisch: 030-889-6575.

Snel handelen is noodzakelijk, zodat de gevolgen van het datalek beperkt worden door maatregelen te treffen, en vanwege de verplichting om een meldenswaardig datalek binnen 72 uur te melden aan de AP.