Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG is een persoonsgegeven alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. (NB: Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn géén persoonsgegevens volgens de AVG).

Voorbeelden van persoonsgegevens:
Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid (en nog een aantal anderen) worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.