Welke bewaartermijnen gelden er voor scholen?

Persoonsgegevens mogen niet onbeperkt bewaard worden, de AVG bepaalt dat er vastgelegd moet worden hoe lang de verschillende persoonsgegevens bewaard blijven. Voor de persoonsgegevens die scholen verwerken kunnen verschillende bewaartermijnen van toepassing zijn, afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Kennisnet heeft een handreiking bewaartermijnen opgesteld, waarin wordt uitgelegd wat bewaartermijnen zijn en hoe je daar mee om moet gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook richtlijnen met betrekking tot de bewaartermijnen van persoonsgegevens gepubliceerd.

Zie daarnaast ons eigen template voor Bewaar- en vernietigingstermijnen.