Welke eisen worden gesteld aan de leerlingdossiers?

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het leerlingdossier gelden de volgende regels:

  • Je mag alleen gegevens verwerken in het leerlingdossier voor zover dat noodzakelijk is voor het doel.
  • De gegevens die je verwerkt in het leerlingdossier, moeten juist en actueel zijn.
  • Je regelt de beveiliging van en de toegang tot de leerlingdossiers goed.
  • Je kunt aantonen dat je bij het gebruik van leerlingdossiers de regels van de AVG naleeft. Dit heet de verantwoordingsplicht.
  • Je neemt de gegevensverwerking in leerlingdossiers op in het register van verwerkingsactiviteiten.
  • Je kunt verplicht zijn om een data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren voor het gebruik van het leerlingadministratiesysteem waarin het leerlingdossier wordt bijgehouden
  • Houd er rekening mee dat ouders en/of leerlingen het recht op dataportabiliteit hebben. Dat is het recht om gegevens mee te nemen in digitale. Bijvoorbeeld naar een andere school.

Ter aanvulling, zie deze blog over leerlingdossiers

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (bewerkt)