Welke privacyrisico’s constateert de Autoriteit Persoonsgegevens in het onderwijs?

Op 4 november 2021 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een paper gepubliceerd aangaande risico’s en trends met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs. De AP constateert, mede door ontwikkelingen ten aanzien van Google, dat in het onderwijs nog verschillende zaken omtrent privacy extra aandacht verdienen. Het paper dient als dringend advies aan zowel onderwijsinstellingen, als de overheid om aan het werk te gaan met de daarin opgenomen aanbevelingen. In dit bericht zetten we als uw FG de belangrijkste punten uit dit paper voor u op een rijtje.

Wat ging vooraf aan het paper?

Eerder dit jaar stuurde de AP al een brief aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin riep de AP hen op maatregelen te treffen die onderwijsinstellingen in de gelegenheid stellen om in de praktijk te zorgen voor bescherming van leerlingen en medewerkers. Volgens de AP biedt de reactie van de ministers op deze brief onvoldoende duidelijkheid over een concrete invulling hiervan. Om deze reden heeft de AP een paper opgesteld om de daarin omschreven bevindingen en aanbevelingen onder de aandacht van de Kamercommissie te brengen.

Welke trends en risico’s constateert de AP?

 • Monitoring van leerlingen en studenten
 • Afhankelijkheid van grote leveranciers
 • Meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden

Welke aanbevelingen doet de AP?

 • Breng de basis op orde:
  • Verhoog kennis en bewustzijn in alle lagen van het onderwijs
  • Houd documentatie up-to-date en voldoe aan de verantwoordingsplicht
  • Richt governance in en versterk de rol van de FG
 • Versterk samen de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij
  • Brengt proactief risico‚Äôs van grote digitaliseringsthema‚Äôs in kaart
  • Verbeter de positie van de sector tegenover grote leveranciers
  • Zoek (verdere) samenwerking in de sector op

Wat is het doel van het paper?

Met het uitspreken van haar zorgen over de veiligheid van persoonsgegevens bij onderwijsinstellingen, wil de AP bewustwording cre√ęren met betrekking tot het belang van gegevensbescherming in de onderwijssector. Daarnaast beoogt de AP de politiek aan te sporen om faciliteiten voor onderwijsinstellingen te bewerkstelligen. De AP heeft (nog) niet aangegeven over te gaan tot handhaving, maar een dergelijke publicatie van een toezichthouder geeft aan dat het onderwerp erg hoog op de agenda staat. Het is nu aan de overheid om er werk van te maken.

Wat vindt Lumen Group?

Ondanks dat de AP niet aangeeft over te gaan tot handhaving, kan het publiceren van bevindingen en aanbevelingen doorgaans worden gezien als een voorbode voor verdere onderzoeks- en handhavingstrajecten door de toezichthouder. Het geeft namelijk aan dat de AP bezig is met normstelling en in zekere zin ook met het vormgeven van een advies.

Voor nu is verdere directe actie voor onderwijsinstellingen niet vereist, maar wij raden wel aan om de waarschuwing van de AP serieus te nemen en te kijken naar mogelijkheden ter verbetering.

Vragen?

Lumen Group zal jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag. U kunt ons bereiken via info@lumengroup.nl.