Whitepaper ‘Privacy management en de AVG in vogelvlucht’

Veel organisaties zijn al sinds de inwerkingtreding van de AVG op risico gebaseerde wijze actief aan de slag met de aantoonbare implementatie, naleving en beheersing van de AVG-vereisten. Hiervoor hebben organisaties al veel acties ondernomen. Door deze veelheid aan acties is het wellicht af en toe lastig om het ‘grotere plaatje’ te (blijven) overzien, waardoor niet altijd duidelijk is hoe de individuele acties bijdragen aan het grote geheel van AVG-compliance. Dit whitepaper is bedoeld om hier helderheid in te verschaffen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de stappen die al zijn gezet en welke stappen nog noodzakelijk zijn.