Zijn foto’s bijzondere persoonsgegevens?

Vaak is op een foto informatie te zien over het geloof van iemand (bijv. hoofddoek, keppeltje) of de etnische afkomst van de persoon (bijv. huidskleur). Soms is er ook gezondheidsinformatie uit op te maken (iemand zit in een rolstoel). De heersende leer is dat foto’s bijzondere persoonsgegevens volgens de AVG zijn, al verschillen hier de meningen nog over. Bijzondere persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. Dat is bijvoorbeeld het geval als er foto’s of filmpjes gemaakt worden die zijn bedoeld om mensen te identificeren.

Als de school zorgt voor een geldige verwerkingsgrondslag, bijvoorbeeld door expliciet vastgelegde toestemming van de ouders, kunnen er wel foto’s gemaakt/gebruikt worden voor de vooral gestelde doelen.

Meer hierover via de Autoriteit Persoonsgegevens