Corona-virus

Uiteraard volgen ook wij bij Lumen Group de ontwikkelingen rondom het Corona-virus op de voet. Wij kijken uit naar mogelijke alternatieven en/of uitwijkmogelijkheden met betrekking tot onze events. Wij hebben in overweging om onze events om te zetten naar webinars of om de events te verplaatsen naar later dit jaar.

Masterclass: DPIA voor gemeenten

Speciaal voor Gemeentesecretarissen, Manager/Hoofd Bedrijfsvoering, Privacy Officers/Coördinatoren en FG’s.

Digitalisering (E-government), internationalisering (arbeidsmarkt, migratie), Europese samenwerking, binnenlandse decentralisatie en delegatie hebben gevolgen voor het gemeentelijk verwerkingsregister. Conform de eisen uit de AVG wordt in het gemeentelijk verwerkingsregister verantwoording afgelegd over verwerkingen. Verantwoording over: de doelen waarvoor de gemeente persoonsgegevens verwerkt, een beschrijving van de categorieën van personen van wie de gemeente gegevens verwerkt, datum waarop de gemeente de gegevens moet wissen en de gegevens die de gemeente deelt met een land of internationale organisatie buiten de EU. Voor een bestaande verwerking moet de gemeente soms toch een DPIA uitvoeren. Dat is als er iets verandert aan het risico van de gegevensverwerking en de gegevensverwerking vervolgens (na de verandering) een hoog privacyrisico oplevert.

Gemeentesecretarissen, Manager/Hoofd Bedrijfsvoering, Privacy Officers / Coördinatoren en FG’s die betrokken zijn bij de AVG en het gemeentelijk verwerkingsregister moeten zich uitspreken over de privacyrisico’s. Speciaal voor deze groep houdt Lumen Group een kosteloze Masterclass: De DPIA voor gemeenten op 4 juni 2020. Tijdens deze masterclass word jij bijgepraat over DPIA’s en wat dit betekent voor het gemeentelijk verwerkingsregister. Onder andere de volgende thema’s komen aan de orde:

  1. Verantwoordingsplicht van het gemeentebestuur (accountability)
  2. Grondrecht van Privacy
  3. Register van verwerkingen: oorzaken waardoor een bestaande gegevensverwerking (na de verandering) een hoog privacyrisico kan opleveren
  4. DPIA
  5. Privacy Manager Tool voor het realiseren van AVG-accountability (door The Privacy Factory)

Er is uiteraard ook ruimschoots tijd voor het stellen van vragen.

Wanneer?
4 juni 2020

Voor wie?
Gemeentesecretarissen, Manager/Hoofd Bedrijfsvoering, Privacy Officers / Coördinatoren en FG’s

Waar?
Utrecht (de precieze locatie zal ruimschoots op tijd bekend worden gemaakt, reken in ieder geval op een goed bereikbare plaats)

Programma
10:30 uur: Inloop met thee en koffie
11:00 uur: Start programma
13:00 uur: Einde

Kosten
De workshop is kosteloos. Annuleren kan uitsluitend per e-mail (info@lumengroup.nl) t/m. 15 april 2020. Annuleer je later of kom je onaangekondigd niet, dan brengen wij € 50,00 in rekening.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen