Lumen Group Audits

Krijg inzicht in de huidige stand van zaken en praktische verbeterpunten

Waarom een Lumen Group Audit?

  • Assurance en inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van privacy en/of informatiebeveiliging

  • Onafhankelijke en objectieve beoordeling

  • Rapportage ter verantwoording aan toezichthoudende organen en stakeholders

  • Concrete en praktisch toepasbare handvatten, verbeterpunten en aanbevelingen

  • Auditverklaring (tot één jaar na afgifte geldig)

Wat houdt een Lumen Group Informatiebeveiligingsaudit in?

De informatiebeveiligingsaudit wordt verricht op basis van een informatiebeveiligingstandaard. Bijvoorbeeld ISO27001, BIG, NEN7510 of BIO. Hierdoor wordt de stand van zaken van informatiebeveiliging in kaart gebracht en wordt vastgesteld wat de benodigde stappen zijn om het beoogde doel te bereiken. De audit richt zich op het huidige managementsysteem en IT-landschap. Het doel van dergelijke controles is het vormgeven van een informatiebeveiligingskader en het verbeteren van dat kader.

Wat houdt een Lumen Group Privacyaudit in?

De privacyaudit wordt verricht op basis van het Lumen Group Privacyvolwassenheidsmodel. Dit model biedt organisaties handvatten om privacyrisico’s structureel inzichtelijk te maken, zodat deze risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt door de organisatie. Ook kan door het model de daadwerkelijke situatie van de implementatie van privacywet- en regelgeving worden vergeleken met het streef- en/of ambitieniveau van een organisatie.

Wat krijg ik bij een Lumen Group Privacy- of Informatiebeveiligingsaudit?

Na het onderzoek ontvangt uw organisatie een rapport. In dit rapport zijn bevindingen en praktisch toepasbare handvatten en verbeterpunten (aanbevelingen) opgenomen. Tot slot ontvangt u van Lumen Group een auditverklaring. De auditverklaring blijft één jaar geldig nadat de auditverklaring is afgegeven.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

E-mail

info@lumengroup.nl

Telefoon

030 – 889 65 75

Contact

Vul ons contactformulier in

Afspraak

Plan hier zelf je afspraak met ons in

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn