Lumen Group Privacyaudit

Krijg inzicht in de huidige stand van zaken en praktische verbeterpunten.

Waarom een Lumen Group Privacyaudit?

Als u kiest voor onze Privacyaudit, dan verkrijgt u de volgende voordelen:

  • Assurance en inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging (en AVG).
  • Onafhankelijke beoordeling door een externe, gecertificeerde privacy- en informatiebeveiligingsspecialist van Lumen Group.
  • Concrete en praktisch toepasbare handvatten, verbeterpunten en aanbevelingen.
  • Rapportage die ter verantwoording aan toezichthoudende organen en (externe) stakeholders kan worden overlegd.
  • Auditverklaring na afronding van de audit die tot één jaar na afgifte geldig blijft.

Voor wie?

Wij hebben een specifiek auditprogramma voor o.a.:

  • Gemeenten
  • Onderwijsorganisaties
  • Bedrijven
  • Zorginstellingen
  • Non-profit en overheidsinstellingen.

Uitleg

De audit wordt verricht op basis van ons Lumen Group Privacyvolwassenheidsmodel. Het model bevat diverse toetsingskaders met betrekking tot privacy- en informatiebeveiligingsonderwerpen die op risico’s zijn gebaseerd. U ontvangt een rapportage en een auditverklaring. Tevens een volwassenheidsniveau (niveau 1-5) per risico en voor uw gehele organisatie aangaande de privacyvolwassenheid. Daarnaast wordt inzichtelijk welke stappen u moet zetten om een volgend volwassenheidsniveau te behalen.

Wilt u eerst zelf beoordelen hoe uw organisatie ervoor staat? Doe dan onze AVG Zelftoets. Die kunt u kosteloos hier aanvragen.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn bereikbaar op 030 889 65 75 of via info@lumengroup.nl.

FG/DPO nodig?

Ga direct naar onze aanmeldmodule voor een externe FG/DPO

Op de hoogte blijven, of heeft u vragen?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief of neem contact op.