Webinar : Zijn gemeentes klaar voor een digitale toekomst?

De impact van digitalisering bij gemeentes
In onze snel veranderende wereld hebben de digitalisering en nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie (AI), het internet der dingen en big data een enorme impact op de manier waarop bedrijven functioneren. Ook voor gemeentes bieden deze technologieën ongekende kansen. Tegelijkertijd brengen ze ook risico’s met zich mee als ze niet op de juiste manier worden ingezet. Vooral de AVG kan hierbij nog wel eens roet in het eten gooien. Een cruciale voorwaarde voor data gedreven werken, is dat de basis gegevenshuishouding op orde is.

Wat is er precies nodig om deze nieuwe technologieën in te zetten en snel te kunnen profiteren van de grote voordelen en efficiency die ze bieden? Welke afdelingen en partijen moeten worden betrokken en welke stappen moeten gemeentes zetten? Tijdens dit webinar delen Privacy Specialist Deniz Deveci en Erik Dolle , Afdelingshoofd IPPM bij de gemeente Ede, hun kennis & ervaring en helpen ze gemeentes op weg om hiermee aan de slag te gaan.

Over Erik Dolle

Erik Dolle heeft veel kennis van Informatiemanagement en Informatiebeveiliging bij de overheid en heeft daarmee ook wereldwijde werkervaring opgedaan. Na zo’n 10 jaar te hebben gewerkt vanuit een adviesbureau, maakt hij begin 2023 de overstap naar de Gemeente Ede. Hier is hij afdelingshoofd IPPM en CIO en daarnaast bestuurslid van Provero, de vereniging voor de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Hij is de verbinder tussen het gemeentebestuur, de directie en de organisatie op dit terrein, waarbij brede kennis van technologie, wetgeving en organisatieontwikkeling van pas komen. De uitdaging zit hem in het vinden van de balans tussen enerzijds de gevraagde en soms noodzakelijke vernieuwing en modernisering en anderzijds een robuust, betrouwbaar en veilig ICT-landschap. In combinatie met een veelheid aan nieuwe wettelijke verplichtingen vraagt dit om keuzes en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie.

Over Deniz Deveci

Deniz Deveci beschikt over aanzienlijke expertise op het gebied van privacy, strategische planning en de bijbehorende kennis over wet- en regelgeving. Sinds 2018 heeft Deniz zich toegelegd op het verstrekken van advies op het gebied van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In zijn hoedanigheid als privacy consultant heeft Deniz voornamelijk gewerkt voor zowel centrale als decentrale overheden. Daarnaast heeft hij waardevolle multidisciplinaire ervaring opgedaan door betrokken te zijn bij projecten binnen diverse sectoren, waaronder scholengroepen, de strafrechtketen en zorginstellingen.