Artikelen door Lumen Group

Uitbreiding budget Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer budget en personeel zodra de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meldt aan de Tweede Kamer dat de begroting van de AP wordt meegenomen in het wetsvoorstel voor de implementatie van de AVG. Deze verordening (ook bekend onder de Engelse afkorting EU GDPR) […]