Artikelen door Lumen Group

Op welke manier kun je veilig thuiswerken? (checklist)

Onlangs publiceerde het Centrum Informatiebeveiliging en Privacy (CIP) een praktische handreiking voor Veilig Thuiswerken. Hierin heeft zij tips voor organisaties en adviezen aan medewerkers opgenomen. Hoewel dat de handreiking het CIP primair gericht is op overheidsinstanties, vinden wij dat de tips en adviezen ook voor andere sectoren nuttig en van belang zijn. Daarom hebben wij […]

Hoe kan ik privacyvriendelijk online vergaderen?

Hoe kan ik privacyvriendelijk online vergaderen? Voor het laatst geüpdatet: 14 april 2022. De update ziet op de aanpassing van de privacyvoorwaarden van Zoom. Lumen Group volgt de privacyontwikkelingen zowel in binnen- als buitenland. Onlangs publiceerde de Spaanse toezichthouder (AEPD) een interessant artikel over privacy bij het online vergaderen. Hierin geeft de AEPD aan waar […]

Even voorstellen: Frederik

Lumen Group groeit en daarom stellen we je hierbij graag voor aan Frederik Petersen. We stelden hem wat vragen, zodat je hem meteen een beetje leert kennen. Wat is jouw rol bij Lumen Group? Frederik: “Binnen Lumen Group vervul ik de functie van Privacy Consultant/ Functionaris Gegevensbescherming (FG). In die rol adviseer ik onze opdrachtgevers […]

Benchmarkrapport AVG in het onderwijs 2020

Hoe staat het onderwijs ervoor met de implementatie van de AVG? De afgelopen tijd heeft Lumen Group, als marktleider in de functie van Functionaris Gegevensbescherming in het onderwijs, vele steekproeven uitgevoerd naar de invoering en naleving van de AVG in de onderwijssector. De steekproeven zijn een onderdeel van de diensten die Lumen Group verzorgt. Dit […]

Online proctoring: Kan het ook anders? Hoe zit het met de AVG?

Veel onderwijsinstellingen waren vanaf het begin van de coronacrisis genoodzaakt om les op afstand te geven. Het toetsen van studenten en leerlingen hoort daar natuurlijk ook bij, en het leek erop dat de toetsing ook op afstand moest gebeuren. Diverse onderwijsinstellingen maakten in dat kader gebruik van online surveillance-software, wat ook wel ‘online proctoring’ wordt […]